Custom Joomla Theme by FatCow.com

Stichting

 
Stichting tot instandhouding van de beltkorenmolen “HERMIEN”

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
 De heer F.J. van Lochem  
Voorzitter
Telefoon 0544-374723
 De heer W.J.M. Severt  
Secretaris
Telefoon 0544-374284
 Mevrouw M.J.B.P. van Uem-de Mooy
Penningmeester
 
 De Heer K. Wolters
Bestuurslid
 
 De heer H. Groot Wesseldijk
Bestuurslid
 
 
 
 
              
De activiteiten van het stichtingsbestuur zijn gericht op de zorg voor dit monument, t.w. het beheren en in goede staat houden van de beltkorenmolen in de ruimste zin door middel van planmatig en incidenteel onderhoud.
Dit onderhoud wordt gefinancierd uit donaties van bezoekers, jaarlijkse donaties van donateurs, acties, overige giften en subsidies.
Zowel de bestuursleden als de molenaars zijn allen vrijwilligers, die gaan voor het behoud van de molen zonder dat daar enige beloning tegenover staat.