Custom Joomla Theme by FatCow.com

Stichting

 

Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen HERMIEN.

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

De Heer K.B.M. Wolters

Voorzitter

Telefoon 06-83341372

De heer W.J.M. Severt  

Secretaris

Telefoon 0544-374284

Mevrouw M.J.B.P. van Uem-de Mooy

Penningmeester

 

De heer H. Groot Wesseldijk

Bestuurslid

 

Christa Heijstek

Bestuurslid
 

Hans Kievith

Bestuurslid

 

              

De activiteiten van het stichtingsbestuur zijn gericht op de zorg voor dit monument, t.w. het beheren en in goede staat houden van de beltkorenmolen in de ruimste zin door middel van planmatig en incidenteel onderhoud.

Dit onderhoud wordt gefinancierd uit donaties van bezoekers, jaarlijkse donaties van donateurs, acties, overige giften en subsidies.

Zowel de bestuursleden als de molenaars zijn allen vrijwilligers, die gaan voor het behoud van de molen zonder dat daar enige beloning tegenover staat.