Custom Joomla Theme by FatCow.com

Kerstmarkt bij Molen Hermien

 

 

Op zondag 17 december van 12.00 tot 17.00 uur wordt er weer een sfeervolle kerstmarkt gehouden in en bij onze molen Hermien te Harreveld. Zoals gebruikelijk wordt de opening verzorgd door de midwinterhoornblazers van 't Slat.

De leden van De Kunstenmakers stallen hun fraaie creaties in en bij de molen uit. En natuurlijk zijn er allerlei lekkernijen die bij een kerstmarkt horen. Ook is er dit jaar een siersmid die tekst en uitleg geeft over allerlei methoden van smeden.

Wat dit jaar de kerstmarkt extra bijzonder maakt is dat leerlingen van de Canisiusschool al enkele weken bezig zijn om het thema molen Hermien uit te werken. Dit gebeurt in drie leeftijdsgroepen. De resultaten worden tentoongesteld op de steenzolder. Ook zal de kerstmarkt muzikaal worden opgeluisterd. Toegang is vrij. Ten behoeve van het onderhoud aan de molen wordt een collectebus opgesteld.

Open Monumentendag Molen Hermien op zaterdag 9 september 2017

 

In het kader van de open monumentendagen 2017 heeft Rijksmonument Molen Hermien op zaterdag 9 september 2017 haar deuren open, voor allen die belangstelling hebben in het reilen en zeilen in en rondom de molen.

 

Bij gunstig weer wordt er gedraaid en zijn de molenaars en assistent molenaars gaarne bereid u de nodige wetenswaardigheden over de molen te vertellen, alsook over de recent uitgevoerde grote restauratie. Graag tot ziens in de molen!

 

A'j de mölle zeet, dan bu'j weer thuus.

 

Project 'Twee eeuwen in weer en wind' afgesloten

Op zaterdag 13 mei 2017 werd op feestelijke wijze het project Twee eeuwen in weer en wind afgesloten.

De restauratie aan de buitenzijde van de romp en kap van molen Hermien is voltooid. Volgend jaar zullen de schaliën worden voorzien van een extra deklaag.

Molen Hermien bedankt allen, die op welke wijze dan ook hun steun hebben verleend aan dit project!

Op de foto het afscheid van Herman Rietberg als bestuurslid (Herman blijft hulpmolenaar) en van Gert Domhof vrijwilliger. Beiden hebben zich vele jaren lang intensief en belangeloos ingezet voor de molen. Een speciaal woord van dank en een warm applaus van de aanwezigen viel hen welverdiend ten deel!

 

   

 

Molen "Hermien” wenst u prettige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2017 !

De molen in restauratie

In week 20 is begonnen met de restauratie van de molen Hermien en is er hard gewerkt aan het verwijderen van de oude schaliën, het aanbrengen van een bitumen laag en het bevestigen van de  nieuwe schaliën. Ook de staart, schoren, wieken, windborden etc…kortom al het houtwerk is opnieuw geschilderd. Daarmee is de restauratie in twee zinnen kort samengevat, maar het was een enorme klus! En het is nog niet af. De komende maanden moeten de ramen nog worden gerepareerd en geschilderd.

De hele restauratie is uitgevoerd onder auspiciën van Molenmakerij Groot Wesseldijk, die op vakkundige wijze het project leidde. Maar het project had zeker niet gerealiseerd kunnen worden zonder onze vrijwilligers. Ze hebben zich enorm ingezet en op plezierige wijze samengewerkt met de molenbouwers van Molenmakerij Groot-Wesseldijk. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat waren de vrijwilligers beschikbaar t.w.  Willy Severt, Herman Rietberg, Frans Wopereis, Gerry Karnebeek, Huub Wolterink, Jan Harbers en Bennie Hoenderboom fantastisch, bedankt! Ook alle anderen die als vrijwilliger een steentje hebben bijgedragen aan de voorbereiding van de restauratie in welke vorm dan ook onze hartelijke dank!

Naar verwachting zal de restauratie in het voorjaar van 2017 worden afgerond. Daarmee is dit grote onderhoudsproject op voortreffelijke wijze gerealiseerd en is een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van de molen.

Voor meer foto's van de restauratie verwijzen wij u door naar ons foto album