Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien

Informatie over de stichting en onze contactgegevens.

De stichting heeft ten doel het beheren van en onderhouden van de molen ‘Hermien’ te Harreveld, zodat deze in een goede staat van onderhoud voor het nageslacht als beschermd monument bewaard zal blijven.

Jaarverslagen

Bekijk hieronder de jaarverslagen van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien te Harreveld.

Financiële verslag

Het saldo per 31 december is na aftrek van noodzakelijke kosten voor bestuur, assurantie, contributie, energie en bank volledig gereserveerd voor het geplande onderhoud aan de molen. Zie het beleidsplan.

Op korte termijn betreft dit groot onderhoud aan het gevlucht alsmede aan de meelzolder, wat dient te worden uitgevoerd in samenwerking met een molenmaker t.w. Molenmaker Groot Wesseldijk.

Hiernaast vindt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren, daarmee krijgt u een inzicht in reeds uitgevoerde activiteiten. Wilt u de jaarrekening van de molen per mail ontvangen? Dan kunt u contact opnemen via molenhermien@hotmail.com.

Saldo bank 1-1-202373.695,48
Saldo kas 1-1-202380,00
Donaties2.942,50
Giften1.345,40
Subsidies7.225,00
Diversen1.240,00
Rente20,59
   
Totaal86.548,97
Bestuur1.078,06
Assurantie1.596,16
Contributie141,00
Energie, water en internet234,45
Bank275,49
Onderhoud3.450,84
Eindsaldo bank 31-12-202379.692,97
Eindsaldo kas 31-12-202380,00
   
Totaal86.548,97