Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

De heer K.B.M. WoltersVoorzitter
Mevrouw C. Heijstek  Secretaris
Mevrouw M.J.B.P. van Uem-de MooyPenningmeester
De heer G. KrabbenBestuurslid
De heer H. KievithBestuurslid

Vrijwillige molenaars en hulpmolenaars op molen Hermien:

De heer F. WopereisVrijwillig molenaar
De heer H. KievithVrijwillig molenaar
De heer H. RietbergVrijwillig molenaar
De heer W. SevertVrijwillig molenaar
De heer H. WolterinkVrijwillig hulpmolenaar


Contactgegevens

Voorzitter:
De heer K.B.M. Wolters
Telefoon: 06-83341372

Secretaris:
Mevrouw C. Heijstek
Kerkstraat 28a
7135 JL Harreveld
Telefoon: 06-83271012
E-mail: molenhermien@hotmail.com

Penningmeester:
Mevrouw M.J.B.P. van Uem-de Mooy

Algemene gegevens
Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien
Vestigingsadres: Varsseveldseweg 88
7135 JC Harreveld
Email: molenhermien@hotmail.com

Correspondentieadres:
Kerkstraat 28a
7135 JL Harreveld

Bankrekeningnummer:
NL55 RABO 0386 1039 76

Fiscaal nummer:
8034.42.816 (Culturele ANBI status)

Kamer van Koophandel:
41042035

Rijksmonumenten nummer:
25821