Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

De heer K.B.M. WoltersVoorzitter
Mevrouw C. Heijstek  Secretaris
De heer K.W.M. ten HavePenningmeester
De heer G. KrabbenBestuurslid

Vrijwillige molenaars en hulpmolenaars op molen Hermien:

De heer F. WopereisVrijwillig molenaar
De heer H. RietbergVrijwillig molenaar
De heer W. SevertVrijwillig molenaar
De heer H. WolterinkVrijwillig hulpmolenaar
De heer A. DomhofVrijwillig hulpmolenaar
De heer J. WopereisVrijwillig hulpmolenaar
De heer J. HarbersVrijwillig hulpmolenaar
De heer K. ten HaveVrijwillig hulpmolenaar


Contactgegevens

Voorzitter:
De heer K.B.M. Wolters
Telefoon: 06-83341372

Secretaris:
Mevrouw C. Heijstek
Kerkstraat 28a
7135 JL Harreveld
Telefoon: 06-83271012
E-mail: molenhermien@hotmail.com

Penningmeester:
De heer K.W.M. ten Have

Algemene gegevens
Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien
Vestigingsadres: Varsseveldseweg 88
7135 JC Harreveld
Email: molenhermien@hotmail.com

Correspondentieadres:
Kerkstraat 28a
7135 JL Harreveld

Bankrekeningnummer:
NL55 RABO 0386 1039 76

Fiscaal nummer:
8034.42.816 (Culturele ANBI status)

Kamer van Koophandel:
41042035

Rijksmonumenten nummer:
25821