Custom Joomla Theme by FatCow.com

Stem op Molen Hermien!

Wij doen dit jaar mee met Rabo ClubSupport!

Vanaf vandaag kunt u stemmen op St. Instandhouding Beltkorenmolen Hermien, voor de aankoop van 64 m2 fijn bezaagd populieren houten delen, dik 32 mm om de meelvloer te vervangen. De oude vloer is aan vervanging toe i.v.m. slijtage en houtworm.

Het slopen van de oude vloer en het aanbrengen van de nieuwe vloerdelen zal door vrijwilligers worden uitgevoerd.

De aankoop van de 64 m2 fijn bezaagde populieren delen dik 32 mm zal rond de € 3500,- bedragen. Voor deze vloer wordt populieren hout gebruikt omdat deze houtsoort de eigenschap heeft nagenoeg splinter vrij te zijn en zodoende de meelzakken die over deze vloer worden gesleept minder hard slijten.

Om een stem uit te brengen op St. Instandhouding Beltkorenmolen Hermien moet u inloggen op de Rabobank app of op de Rabobank website, via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’  kan je klikken op Rabo ClubSupport.

 

Verder willen we iedereen bedanken die afgelopen jaar een stem op de Molen heeft uitgebracht zodat we de afrastering rondom de molen hebben kunnen vernieuwen. Deze is door de vrijwilligers van de molen vakkundig aangebracht en kan er weer jaren tegen.

 

Molen weer open na corona maatregelen

Met ingang van 1 juni 2020 mag Molen Hermien weer volop draaien.

 

Om de corona risico`s voor de molenaars en hulpmolenaars zo veel mogelijk te beperken blijft

de molen voor publiek tot nader datum nog gesloten.

 

Uitslag 'Hart van de Achterhoek'

 Hartelijk dank aan allen die hun stem hebben gegeven aan molen Hermien!

 

 

Stemactie! Hart voor de Achterhoek

Nog steeds staan de nood afrasteringen voor het molenterrein. Bij het weghalen van de oude omheining t.b.v. het 200 jarig Jubileum bleek al dat veel palen slecht waren en niet weer opnieuw geplaatst kunnen worden. Ook de palen van de afrastering langs de Parallelweg zijn oud en slecht. Gescheurd, gebroken, soms vastgezet met een houten paaltje .

Bij de Actie Hart voor de Achterhoek hebben wij dan ook een nieuwe omheining voor de molen als ons doel opgegeven.

Leden van de Rabobank, vorig jaar hebt u ons prachtig gesteund met uw stemmen, dat hebben wij zeer gewaardeerd. Mogen wij ook dit jaar een beroep op u doen voor een nieuwe omheining.

Ga snel naar https://www.clubkascampagne.nl/noa en stem dan op Stichting Instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien te Harreveld !

Van 5 t/m 19 september a.s. is de stemperiode 

Bij voorbaat hartelijk dank !

Stichting Instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien te Harreveld

 

Geslaagde verjaardag van Molen Hermien!

Bestuur, molenaars en alle vrijwilligers van Molen Hermien kijken terug op een zeer geslaagde receptie t.g.v. het 200-jarig jubileum van de molen op vrijdag 17 mei 2019. Zij mochten zich verheugen ​over de komst van de Beschermvrouwe van de Hollandsche Molen HKH Prinses Beatrix, die met belangstelling het verhaal van het Project Twee Eeuwen in weer en wind heeft aangehoord en geluisterd naar de betekenis van de molen voor de gemeente en met de molenaars en vrijwilligers in de molen heeft gesproken over het project en over het molenaarsambacht. 

Nadat tijdens de receptie een toost was uitgebracht op de molen met een molenaarsborrel werd door een projectkoor op voortreffelijke wijze het lied "Ons Harreveld" vertolkt. 

Buiten had HKH Prinses Beatrix aandacht voor de gemaakte kunst van vereniging De Kunstenmakers en voor een kort toneelstukje uit het openluchtspel "Alleen de wind weet" van Toneelvereniging Hervelo, dat op 10, 11 en 12 mei was opgevoerd bij de molen.

De komst van HKH Prinses Beatrix gaf extra glans aan de feestelijkheden. Graag willen wij jullie op deze manier bedanken voor jullie komst en felicitaties op welke manier dan ook.

Want zonder jullie was het natuurlijk geen feest!!

 

Voor foto's van deze dag KLIK HIER