Contactgegevens

Voorzitter:
De heer K.B.M. Wolters
Telefoon: 06-83341372

Secretaris:
De heer W.J.M. Severt
Telefoon: 0544-374284
E-mail: molenhermien@hotmail.com

Penningmeester:
Mevrouw M.J.B.P. van Uem-de Mooy

Algemene gegevens
Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien
Vestigingsadres: Varsseveldseweg 88
7135 JC Harreveld
Email: molenhermien@hotmail.com

Correspodentieadres:
Erve Reinas 17
7135 KP Harreveld

Bankrekeningnummer:
NL55 RABO 0386 1039 76

Fiscaal nummer:
8034.42.816 (Culturele ANBI status)

Kamer van Koophandel:
41042035