• Leestijd:3 minuten gelezen

 

Het saldo per 31 december is na aftrek van noodzakelijke kosten voor bestuur, assurantie, contributie, energie en bank volledig gereserveerd voor het geplande onderhoud aan de molen. Zie het beleidsplan.

 

Financieel Overzicht;

 

Ontvangsten 2021

 

 

Saldo bank 1-1-2021 63.731,10
Saldo kas 1-1-2021  € 121,87
Donaties  € 2.837,50
Giften  € 968,70
Subsidies  € 7.225,00
Rente  € 0,84
Diversen

 

 

Uitgaven 2021

   
Bestuur 1.532,13
Assurantie 1.746,47
Contributie 136,00
Energie, water en internet 104,13
Bank 160,89
Subsidiabel onderhoud
Eindsaldo bank 31-12-2021 71.083,52
Eindsaldo kas 31-12-2021 121,87

 

 

                                              

Op deze website kunt u ook de jaarverslagen vinden van de afgelopen jaren, daarmee krijgt u een inzicht in reeds uitgevoerde activiteiten.

 

Wilt u de jaarrekening van de molen per mail ontvangen? Dan kunt u contact opnemen via molenhermien@hotmail.com.