• Leestijd:3 minuten gelezen

De wens van het bestuur van de Stichting Molen Hermien om in 2019 de molen in goede staat over te kunnen dragen aan de volgende generaties , wordt steeds meer werkelijkheid. In dat jaar viert de molen haar 200-jarig jubileum! Molen Hermien verwerft mooie bijdragen voor de restauratie.

Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien te Harreveld kreeg onlangs het verheugende bericht, dat een restauratiebijdrage tegemoet kan worden gezien ad 25 mille, toegekend door Vereniging De Hollandsche Molen uit het molenbudget van de BankGiro Loterij.Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds laat zich niet onbetuigd en heeft besloten een bijdrage ad maximaal 10 mille toe te kennen. Deze bijdragen, samen met overheidssubsidies, waaronder de gemeente, ook van 25 mille,  en al gedane giften van zowel particulieren als fondsen, brengen de restauratie dichterbij.

Het is nu verantwoord om de start van de restauratie in te plannen. Met het vervangen van de schaliënbedekking op de achtkantige molenromp en de kap, vernieuwing van de lange spruit, houten onderdelen van voorkeuvelens en baard en raamkasten , bijkomend schilderwerk, kan naar verwachting in 2016 worden gestart. Bij de werkzaamheden zijn en worden leerlingen van de bouwopleiding Bouwmensen Gelderland Oost nauw betrokken, alsook leerlingen van Marianum Lichtenvoorde. Het is een leer/werktraject. Onze donateurs en vrijwilligers hebben ons in de afgelopen tijd volop gesteund, door actieve deelname aan het Rabo Coöperatiefonds en de promotiecampagne voor de Molenprijs 2014 van de Bank Giro Loterij ! Dit is ook niet onopgemerkt gebleven bij de Vereniging De Hollandse Molen en zal naar verwachting positief bijgedragen hebben in het besluit tot de huidige restauratiebijdrage aan Molen Hermien uit het molenbudget van de Bank Grio Loterij. Onze donateurs steunen ons ook door hun jaarlijkse bijdragen, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn, want zonder deze ,,vaste inkomsten” kan de molen niet draaien!

Op dit moment heeft onze Stichting tot Instandhouding van de molen Hermien behoefte aan uitbreiding van het aantal donateurs. Wilt ook u donateur worden, dan bewijst u ons daarmee een grote dienst. Het gaat hierbij niet om grote bedragen, maar één keer per jaar een door u zelf gekozen bedrag. U kunt hierbij denken aan jaarlijks € 15,00 of meer. Dit helpt ons van jaar tot jaar de vaste kosten te dekken van verzekering, periodiek onderhoud etc. U wordt jaarlijks op de hoogte gesteld van plannen en ontwikkelingen. Aanmelden kan via info@molenhermien.nl

Ook zijn we op zoek naar enkele vrijwillige molenaars, of vrijwilligers die daarvoor opgeleid willen worden. Wie interesse heeft om te leren hoe met weer en wind om te gaan en de kneepjes van het molenaarsvak onder de knie wil krijgen, neem gerust contact met ons op info@molenhermien.nl