Gilde van Molenaars algemeen lesmateriaal en documentatie

Eind zestiger jaren van de vorige eeuw is een kleine groep van enthousiaste molenliefhebbers gestart met het organiseren van een opleiding tot vrijwillig molenaar. Uit dit initiatief is in 1972 ‘Het Gilde van Vrijwillige Molenaars’ voortgekomen.

Het Gilde van Molenaars (GVM) is een landelijke vereniging met provinciale afdelingen, die zich ten doel heeft gesteld een opleiding te verzorgen voor mensen die monumentale wind- en watermolens willen laten draaien en/of er mee willen malen.
Het Gilde van Molenaars heeft meer dan 2.800 leden. In de loop van haar bestaan hebben ruim 2.400 kandidaten met succes examen gedaan. Hierdoor is het mogelijk dat vele honderden molens weer regelmatig draaien en/of malen. Nieuwe molenaars zijn nog steeds hard nodig, ook om het verloop op te vangen. Ga voor meer informatie naar https://gildevanmolenaars.nl

Het Gilde van Molenaars heeft een eigen algemeen handboek gemaakt voor de molenaarsopleiding. Dit kan handig zijn als je wat dieper in de theorie wil duiken. Deze is hieronder te downloaden.

HANDBOEK WINDMOLENAAR   (versie 2023-11)