Presentaties voor (aankomende) molenaars en molenliefhebbers

Hieronder zie je diverse presentaties die betrekking hebben tot molens in het algemeen en niet specifiek zijn gericht tot de Molen Hermien.
Veel informatie die gegeven wordt bij de molenaarsopleiding van het Gilde van Molenaars zit verwerkt in deze presentaties die door molenaar Kees Vanger uit Meppel gedigitaliseerd zijn.