• Leestijd:2 minuten gelezen

Op zaterdag 13 mei 2017 werd op feestelijke wijze het project Twee eeuwen in weer en wind afgesloten.

De restauratie aan de buitenzijde van de romp en kap van molen Hermien is voltooid. Volgend jaar zullen de schaliën worden voorzien van een extra deklaag.

Molen Hermien bedankt allen, die op welke wijze dan ook hun steun hebben verleend aan dit project!

Op de foto het afscheid van Herman Rietberg als bestuurslid (Herman blijft hulpmolenaar) en van Gert Domhof vrijwilliger. Beiden hebben zich vele jaren lang intensief en belangeloos ingezet voor de molen. Een speciaal woord van dank en een warm applaus van de aanwezigen viel hen welverdiend ten deel!