• Leestijd:5 minuten gelezen

 VRIJWILLIGER VAN DE MAAND, Frans Wopereis

“Weet je aan wie ik het te danken heb dat ik vrijwillig molenaar mag zijn van de prachtige beltkorenmolen Hermien in Harreveld? Dat zijn op de eerste plaats mijn eigen vrouw Lucy en onze drie dochters. Zij zijn het die mij alle steun en medewerking hebben verleend bij het behalen van de voor dit werk benodigde diploma’s en dat nog steeds doen bij het heden ten dage door mij te verrichten vrijwilligerswerk in en rond de molen. Daarnaast wil ik niet onvermeld laten dat ik voormalig burgemeester Waals van destijds de gemeente Lichtenvoorde nog steeds dankbaar ben dat hij ervoor gezorgd heeft dat de molen in de jaren vijftig-zestig van de vorige eeuw niet ten onder is gegaan aan de slopershamer.” 

Aan het woord is ‘Vrijwilliger van de maand’ Frans Wopereis, geboren 9 oktober 1948 in Harreveld en daar na 72 jaar nog altijd woonachtig. Gezeten in de in 1819 gebouwde, vele malen gerestaureerde en inmiddels als Rijksmonument en Cultureel Erfgoed te boek staande molen Hermien, tevens uit toeristisch perspectief gezien een blikvanger voor de gemeente Oost Gelre, praat Wopereis honderd uit over het vak, beter gezegd de hobby van molenaar, in zijn beleving als bewaker van een molen met een bijzondere bouwstijl.

Op 62-jarige leeftijd met de VUT

“Het is een geweldige invulling van mijn tijd en dat zeker sedert het moment dat ik de gelegenheid kreeg om met vervroegd pensioen te gaan”, vertelt Frans Wopereis. “Vergeet niet dat ik, na de lagere school en enkele jaren technische, alsmede avondschool gevolgd te hebben, reeds op 15-jarige leeftijd aan het werk ging bij loon- en grondverzetbedrijf Wopereis, in een later stadium Wopa (Jan Wopereis en Jan Paul, ThH) geheten. Dat werk, in totaal maar liefst 47 jaar, heeft mijn hele leven beheerst. Een en ander totdat ik op 62-jarige leeftijd de mogelijkheid heb aangegrepen om met de VUT te gaan.” Frans Wopereis is op de Kronenborg in Harreveld geboren in een gezin met twaalf kinderen, te weten acht jongens en vier meisjes. “In 1976 ben ik in het huwelijk getreden met Lucy Rietberg uit Mariënvelde. Samen hebben wij geen stamhouder op de wereld gezet, maar wel drie fantastische dochters, die dicht in de buurt wonende gezorgd hebben voor acht kleinkinderen. In mijn jeugdleven bestond de weekinvulling met name uit werken en dat elders of anders thuis. Tijd om je vertier te zoeken bij verenigingen was er nauwelijks of niet. Hobby’s van mij in die tijd waren het rijden op motoren en dat op de weg en het vervaardigen van, in dit geval handgemaakte, provisorische vliegers van voornamelijk strooihout en krantenpapier. Je kent het wel, vliegers die je ’s morgens begon te maken, die ’s middags zover gereed waren om op te laten en die ’s avonds alweer in de vernieling lagen.”

Opvolger van Joop Reesink

Frans Wopereis kwam in beeld toen voormalig molenaar Joop Reesink uit Eibergen aangaf te willen stoppen met het werk bij molen Hermien. “De vraag of ik Joop wilde opvolgen, heb ik direct met een volmondig ja beantwoord. Dat wil zeggen, dat ik in eerste instantie een soort van stage bij Joop heb gelopen en daarbij praktisch tegelijkertijd de studie startte voor het verwerven van de benodigde papieren. Na een toelatingsexamen bij de uit 1851 stammende windmolen Agneta in Ruurlo, ben ik met gebruikmaking van naast de praktijk ook het theoretische gedeelte uit het grote boek, tevens geslaagd voor het eindexamen. Die beslissende test vond overigens plaats bij de Bronkhorster molen, een in 1844 gebouwde korenmolen even buiten Steenderen. Dankzij de stage en de opleiding, hebben Joop en ik samen bereikt dat ‘onze’ molen Hermien op geen enkele manier heeft hoeven stil te staan.”

Overkoepelend stichtingsbestuur

Zoals bekend, is de Harreveldse, achtkantige molen na de restauratie in 1967 gedoopt met de naam ‘Hermien’, zijnde de voornaam van de echtgenote van de toenmalige molenaar/eigenaar Joop Wolterink. Hermien Wolterink overleed op 8 februari 2016 op 92-jarige leeftijd. De huidige eigenaar van de molen is reeds geruime tijd de Stichting Instandhouding Beltkorenmolen Hermien. “Het bestuur bestaat uit actieve personen onder aanvoering van Frits van Lochem, voorzitter, Willy Severt, secretaris, en Maria van Uem-de Mooy, penningmeester”, geeft Frans Wopereis aan. “Op de werkvloer kan ik tevens een beroep doen op een tweetal gediplomeerde molenaars, die op afroep beschikbaar zijn. En daarnaast mag niet onvermeld blijven dat er nog een viertal vrijwilligers beschikbaar zijn voor allerlei hand- en spandiensten. Dat de huidige coronacrisis tot gevolg heeft dat wij nu niet te maken hebben met grote groepen belangstellenden, is natuurlijk vanzelfsprekend. Maar normaliter krijgen wij hier jaarlijks enkele honderden belangstellenden op bezoek. Daarom is alle hoop gevestigd op een spoedig einde van het coronatijdperk, zodat wij iedereen, hetzij individueel hetzij in groepsverband weer welkom kunnen heten”, besluit Frans Wopereis.

Bron: Elna nr: 42 – woensdag 14 oktober 2020
Foto’s: Theo Huijskes