• Leestijd:1 minuten gelezen

Bij deze willen we iedereen weer hartelijk bedanken voor het stemmen op Molen Hermien, bij de Rabo Clubsupport.

Door uw stem op de Molen Hermien uit te brengen is er dit jaar een bedrag van € 385,76 aan de molen toegekend.

Zoals vermeld wordt dit bedrag mede gebruikt om de aankoop van 64 m2 fijn bezaagd populieren houten delen te kunnen realiseren, dit om de meelvloer te vervangen.

Via de website houden wij u op de hoogte van het verdere verloop hiervan. En natuurlijk hopen we u weer te kunnen begroeten op de molen als de maatregelen rondom Covid-19 dit weer toelaten.