• Leestijd:5 minuten gelezen

 

Jaarverslag 2014 van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen “Hermien” te Harreveld.

 
 
 
 
 
 
 …a’j de mölle zeet, dan bu’j weer thuus! 
Harreveld, februari 2015.
 
Beste Molenvriend,
 
Met een gevoel van trots kijken we terug op 2014! 
Trots op onze vele vrijwilligers, waaronder onze vrijwillige molenaars, Frans Wopereis, Jos Betting, Hans Kievith en hulpmolenaars Huub Wolterink, Bennie Hoenderboom, John Rouwhorst en Herman Rietberg.  Gezamenlijk hebben zij de molen weer laten draaien op zaterdag en andere vrije dagen, zoals de Nationale Molendag en Monumentendag . In totaal resulteerde dit in maar liefst 207.550 omwentelingen!
Trots zijn wij ook op u, onze donateurs en op alle vrijwilligers die zich inzetten voor de molen. Zonder u kunnen wij de molen niet laten draaien. Heel hartelijk dank  voor uw bijdrage!
In 2013 werd het project Twee eeuwen in weer en wind gelanceerd. Daarmee is een start gemaakt, met het restaureren van de molen. In 2014 is dit project verder vorm gegeven. Doel van het project is om, voordat de molen in 2019 haar tweede eeuwfeest zal vieren, deze wederom wind- en waterdicht te maken door het vervangen van de verrotte en kapotte schaliën rondom de achtkant en op de kap en daarmee het behoud van de molen ook voor de komende jaren te garanderen. Daarbij komt ook de restauratie van de voor- en achterkeuvelens. Hiervoor is in 2014 de balans opgemaakt. Het totale project wordt gebudgetteerd op € 133.563,– en maakt deel uit van een meerjarenonderhoudsplan. 
Het bestuur heeft de toezegging van de BRIM subsidie mogen ontvangen, maar dit is bij lange na niet voldoende om de kosten te kunnen dekken. Hiermee is slechts een vijfde deel gedekt. Nadat wij in 2013 een prijs van € 8.000 mochten winnen in het Rabo Coöperatiefonds, dankzij de steun van velen, stond 2014 in het teken van de publiciteit rondom en deelname aan de Nationale Molenprijs 2014 van de Bank Giroloterij. Molen Hermien wist zich te nomineren voor deelname, samen met een molen uit Groningen, Drenthe, Zuid Holland en Zeeland. Molen Hermien heeft een eervolle tweede plaats bereikt. De uitslag van de stemming was als volgt:
Molen De Salamander
7.411 stemmen
Molen Hermien
7.131 stemmen
Molen De Goliath
4.845 stemmen
Molen De Vlijt
4.117 stemmen
Molen Vogelzicht
4.076 stemmen
De – iedere stem is een euro waard- prijs bedroeg voor onze molen € 7.131,–. Naast dit geldbedrag leverde deelname bekendheid op voor de molen en met name het restauratieproject. 
Het project van de schaliën bracht ook samenwerking met Stoomhoutzagerij Nahuis in Groenlo tot stand, waar de eiken stammen voor de productie van de schalien werden gezaagd. Het project staat niet alleen in het teken van restauratie, maar ook van kennisoverdracht. Dit resulteerde in een intentieverklaring tot samenwerking met SG Marianum in Groenlo/Lichtenvoorde en Bouwmensen Gelderland Oost te Doetinchem en Borculo.  Inmiddels zijn de leerlingen van Bouwmensen Gelderland Oost begonnen met het zagen van de eerste schaliën! Daarmee wordt werkelijkheid wat we voor ogen hadden: enerzijds dat er flink onderhoud plaatsvindt aan de buitenkant van de molen Hermien door het vervangen van de 17.000 schaliën en anderzijds dat de kennis van het maken van schaliën wordt overgedragen aan de volgende generatie.
De sfeervolle mini-Kerstmarkt op 14 december 2014 werd georganiseerd door de kunstenaarsvereniging uit Harreveld, t.w. de Kunstenmakers. Heel speciaal dit jaar was hun expositie van trouwfoto’s bij de Molen Hermien gemaakt in de afgelopen decennia. Met de verkoop en expositie van o.a. schilderijen, bloemstukken, keramiek, quilt, fotografie, hout inbranden en streekproducten in combinatie met warme chocolade, heerlijke wijn en hapjes, midwinterhoornblazen, Glühwein, een heus draaiorgel en live optredens van een aantal zangers en zangeressen, aangevuld met  diverse activiteiten voor de kinderen was het een zeer geslaagde dag. Het gehele jaar 2014 was de molen voor het publiek toegankelijk en daar werd wederom volop gebruik van gemaakt. Het bezoekersaantal was hoog.  Op de website van de molen kan het publiek kennis nemen van het laatste nieuws.
Molen Hermien  “leeft”  in de gemeente Oost Gelre, dankzij vrijwilligers, donateurs, bezoekers, leerlingen, kunstenaars.  U bent van harte welkom!
 
Namens het Stichtingsbestuur,
W. Severt / secretaris en M. van Uem-de Mooy /  penningmeester
 
Bestuursleden : F.J.van Lochem, (voorzitter), W. Severt (secretaris), M. van Uem-de Mooy (penningmeester), H.Wolterink-Domhof, H.Groot Wesseldijk en H.Rietberg.