2017

 • Leestijd:4 minuten gelezen
 • Berichtcategorie:Jaarverslagen

  Jaarverslag 2017 van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen "Hermien" te Harreveld.              ...a’j de mölle zeet, dan bu’j weer thuus!  Harreveld, maart 2018.   Beste Molenvriend,   Na een drietal enerverende jaren, die geheel in het teken stonden van de voorbereiding en uitvoering van het project Twee eeuwen in weer en wind, waarbij de 18.000 schaliën werden vervangen door nieuwe, was het in 2017 wat rustiger in en rondom de molen.    De laatste schilderwerkzaamheden werden uitgevoerd en enkele ramen werden vervangen en daarmee was het project afgerond. Er is prachtig werk geleverd door de vrijwilligers!   Nu zult u waarschijnlijk zeggen, dat de molen er wel wat bont bij staat op dit moment. Dat is correct. De nieuwe schaliën zijn aangebracht, maar hebben nog geen mooie egale kleur. Het is een schakering van bruin-tinten als gevolg van het nawerken van de…

Lees verder2017

2016

 • Leestijd:6 minuten gelezen
 • Berichtcategorie:Jaarverslagen

  Jaarverslag 2016 van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen "Hermien" te Harreveld.              ...a’j de mölle zeet, dan bu’j weer thuus!  Harreveld, maart 2017.   Beste Molenvriend,   Het jaar 2016 is een heel bijzonder jaar geworden in de geschiedenis van molen Hermien.   Op de eerste plaats was er het overlijden van mevrouw Hermien Wolterink-Domhof, de 92 jaar oude eigenaresse van de molen, op maandag 8 februari 2016. Zij was de weduwe van de laatste molenaar, die de molen vóór 1950 nog bedrijfsmatig exploiteerde. Zij heeft zich met hart en ziel ingezet voor het beheer en behoud van de molen en is daarvoor koninklijk onderscheiden. De molen is naar haar vernoemd. Na het overlijden van de eigenaresse kwam de molen met ondergrond en toegangsweg in handen van de Stichting tot instandhouding van Beltkorenmolen Hermien, die de molen al vanaf 1994 beheert.    …

Lees verder2016

2014

 • Leestijd:5 minuten gelezen
 • Berichtcategorie:Jaarverslagen

  Jaarverslag 2014 van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen "Hermien" te Harreveld.              ...a’j de mölle zeet, dan bu’j weer thuus!  Harreveld, februari 2015.   Beste Molenvriend,   Met een gevoel van trots kijken we terug op 2014!  Trots op onze vele vrijwilligers, waaronder onze vrijwillige molenaars, Frans Wopereis, Jos Betting, Hans Kievith en hulpmolenaars Huub Wolterink, Bennie Hoenderboom, John Rouwhorst en Herman Rietberg.  Gezamenlijk hebben zij de molen weer laten draaien op zaterdag en andere vrije dagen, zoals de Nationale Molendag en Monumentendag . In totaal resulteerde dit in maar liefst 207.550 omwentelingen! Trots zijn wij ook op u, onze donateurs en op alle vrijwilligers die zich inzetten voor de molen. Zonder u kunnen wij de molen niet laten draaien. Heel hartelijk dank  voor uw bijdrage! In 2013 werd het project Twee eeuwen in weer en wind gelanceerd. Daarmee is een start…

Lees verder2014

2015

 • Leestijd:7 minuten gelezen
 • Berichtcategorie:Jaarverslagen

  Jaarverslag 2015 van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen "Hermien" te Harreveld.              ...a’j de mölle zeet, dan bu’j weer thuus!  Harreveld, februari 2016.   Beste Molenvriend,   Voordat wij terugblikken  op het jaar 2015 willen wij eerst stilstaan bij het overlijden van mevrouw Hermien Wolterink-Domhof, de 92 jaar oude eigenaresse van de molen, op maandag 8 februari 2016. Direct na het bericht van haar overlijden werd de molen in de rouwstand gezet. Op vrijdag 12 februari jl. kon afscheid van haar genomen worden in haar molen, waar ze werd opgebaard. Bij haar uitvaart werd gecollecteerd voor de molen.   Mevrouw Hermien Wolterink-Domhof was de weduwe van de laatste molenaar die de molen vóór 1950 nog bedrijfsmatig exploiteerde. Zij heeft zich met hart en ziel ingezet voor het beheer en behoud van de molen. Om die reden heeft burgemeester Waals destijds voorgesteld, om…

Lees verder2015

2011

 • Leestijd:2 minuten gelezen
 • Berichtcategorie:Jaarverslagen

  Jaarverslag 2011 van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen "Hermien" te Harreveld.               Aan alle vrijwilligers van de “Hermien”   Postadres:  E-mail:  Molenhermien@hotmail.com Telefoon: Bank:  RABO rek.nr. 3861.03.976     Betreft:   Jaarverslag 2011  Datum:   maart 2012          Geachte heer, sales mevrouw, Zoals elk jaar willen wij u ook nu weer, aan het begin van dit voorjaar, hartelijk danken voor uw steun die wij, in welke vorm dan ook, find  in het afgelopen jaar 2011 van u mochten ontvangen. Mede dank zij uw bijdrage is het Stichtingsbestuur ook in het afgelopen jaar weer in staat geweest de molen in optimale conditie te houden.Het bestuur is u daarvoor zeer erkentelijk! Wij zullen ons ook in dit jaar weer tot het uiterste inspannen om onze molen in een goede conditie te houden. Wij hopen daarbij ook weer op u te mogen rekenen. Helaas is…

Lees verder2011

2013

 • Leestijd:5 minuten gelezen
 • Berichtcategorie:Jaarverslagen

  Jaarverslag 2013 van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen "Hermien" te Harreveld.              ...a’j de mölle zeet, dan bu’j weer thuus!  Harreveld, februari 2014. Beste Molenvriend, Ieder jaar brengt vertrouwde en nieuwe dingen en zo ook 2013! Vertrouwd was de aanstekelijke inzet van onze vrijwillige molenaars, Frans Wopereis, Jos Betting, Hans Kievith en hulpmolenaars Huub Wolterink, Bennie Hoenderboom, John Rouwhorst en Herman Rietberg.Hun werk resulteerde het afgelopen jaar in 204.236 omwentelingen!!! Met trots vermelden we, dat Jos Betting zijn molenaarsdiploma heeft gehaald. Vertrouwd waren ook onze donateurs die ons steunden en de vrijwilligers die zich op andere wijze periodiek inzetten voor de molen. Ook in het afgelopen jaar was dat merkbaar en een enorme hulp, waarvoor onze hartelijke dank. Met het oog op 2019, het jaar waarin de molen twee eeuwen bestaat, werd in 2013 het project: “Twee eeuwen in weer en wind”…

Lees verder2013

2012

 • Leestijd:13 minuten gelezen
 • Berichtcategorie:Jaarverslagen

  Jaarverslag 2012 van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen "Hermien" te Harreveld.                   Geachte molenvrienden        Maart roert zijn staart en daar hebben wij de afgelopen weken volop van kunnen genieten. De winter duurt wat langer en de lente wil nog maar niet komen. Maar voor wie goed luistert, die merkt dat de eerste vogels hun lied laten horen en dan is de lente toch niet meer veraf. In elk geval beginnen bij ons rond deze tijd de lentekriebels te komen en een daarvan is de berichtgeving aan onze donateurs en sponsors.   Voor u ligt het  jaarlijkse informatieblaadje over onze mooie molen, de “Hermien”. Als vriend van onze ca. 200 jaar oude beltkorenmolen informeren wij u graag over alle activiteiten van de Stichting “Hermien”. De “Stichting tot instandhouding van de beltkorenmolen Hermien”is opgericht in 1994 en ingeschreven…

Lees verder2012

Einde van de inhoud

Geen pagina's meer om te laden