• Leestijd:2 minuten gelezen
 

Jaarverslag 2011 van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen “Hermien” te Harreveld.

 
   
 
 
 
 
Aan alle vrijwilligers van de “Hermien”  
Postadres: 
E-mail:  Molenhermien@hotmail.com
Telefoon:
Bank:  RABO rek.nr. 3861.03.976    
Betreft:   Jaarverslag 2011 
Datum:   maart 2012
        
Geachte heer, sales mevrouw,
Zoals elk jaar willen wij u ook nu weer, aan het begin van dit voorjaar, hartelijk danken voor uw steun die wij, in welke vorm dan ook, find  in het afgelopen jaar 2011 van u mochten ontvangen. Mede dank zij uw bijdrage is het Stichtingsbestuur ook in het afgelopen jaar weer in staat geweest de molen in optimale conditie te houden.Het bestuur is u daarvoor zeer erkentelijk! Wij zullen ons ook in dit jaar weer tot het uiterste inspannen om onze molen in een goede conditie te houden. Wij hopen daarbij ook weer op u te mogen rekenen.
Helaas is de bodem van de geldkist nu helemaal zichtbaar en is voor 2012 ook geen rijkssubsidie meer te verwachten, waardoor we dit jaar nauwelijks geld kunnen uitgeven voor onderhoud. Wel mogen we verwachten dat in 2013 weer rijkssubsidie beschikbaar gesteld wordt, maar dit jaar zullen we echt op elk kleintje moeten letten.
We hopen daarom ook in 2012 weer op uw bijdrage te mogen rekenen.
 
Graag tot ziens bij de molen!
 
Namens het bestuur,
G. Bosman, secr.