• Leestijd:5 minuten gelezen

 

Jaarverslag 2013 van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen “Hermien” te Harreveld.

 
 
 
 
 
 
 …a’j de mölle zeet, dan bu’j weer thuus! 
Harreveld, februari 2014.
Beste Molenvriend,
Ieder jaar brengt vertrouwde en nieuwe dingen en zo ook 2013! Vertrouwd was de aanstekelijke inzet van onze vrijwillige molenaars, Frans Wopereis, Jos Betting, Hans Kievith en hulpmolenaars Huub Wolterink, Bennie Hoenderboom, John Rouwhorst en Herman Rietberg.Hun werk resulteerde het afgelopen jaar in 204.236 omwentelingen!!! Met trots vermelden we, dat Jos Betting zijn molenaarsdiploma heeft gehaald. Vertrouwd waren ook onze donateurs die ons steunden en de vrijwilligers die zich op andere wijze periodiek inzetten voor de molen. Ook in het afgelopen jaar was dat merkbaar en een enorme hulp, waarvoor onze hartelijke dank.
Met het oog op 2019, het jaar waarin de molen twee eeuwen bestaat, werd in 2013 het project: “Twee eeuwen in weer en wind” gelanceerd. Doel van het project is om, voordat de molen in 2019 haar tweede eeuwfeest zal vieren, deze wederom wind- en waterdicht te maken door het vervangen van de verrotte en kapotte schaliën rondom de achtkant en op de kap en daarmee het behoud van de molen ook voor de komende jaren te garanderen. Het totale project wordt gebudgetteerd op € 90.454,– en maakt deel uit van een meerjarenonderhoudsplan. Met een goed omschreven verhaal en een duidelijk budget werd in april 2013  een aanvraag ingediend bij het Coöperatiefonds van de Rabobank Achterhoek Oost om een bijdrage in de kosten voor de aankoop van het benodigde eikenhout t.w.v. € 14.520,– Door de ledenraad van de Rabobank Achterhoek Oost werden een aantal genomineerden gekozen, die verzekerd waren van een prijs. De Molen Hermien werd niet genomineerd, maar wel geselecteerd voor de extra nominatieronde. 
En toen bleek, dat wij mogen steunen op veel mensen die de molen een warm hart toedragen. Massaal werd er digitaal op de molen gestemd en kregen wij de gelegenheid om op 4 november 2013 als zesde in de rij genomineerden ons project te presenteren tijdens de ledenvergadering van de Rabobank bij Erve Kots te Lievelde. En ook hier liet u ons niet in de steek en mochten we na afloop van de presentatie een overtuigende meerderheid aan stemmen ontvangen en daarmee de hoofdprijs van € 8.000,– in de wacht slepen. Ook hiervoor onze hartelijke dank.
Het tijdsplan voor het onderhoud richting 2019 ligt er en we zullen er de komende jaren zeker bij u op terug komen.   
Nieuw was dit jaar de samenwerking met de kunstenaarsvereniging uit Harreveld, t.w. de Kunstenmakers. Tijdens de Nationale Monumentendagen op 14 en 15 september 2013 was er een “werkende” expositie van de Kunstenmakers in en bij de molen. Er werd niet alleen werk van de Kunstenmakers geëxposeerd, maar de kunstenaars waren ook persoonlijk aanwezig en aan het werk met nieuwe kunstvoorwerpen. Het was een uitermate geslaagde dag. De combinatie van het oude vertrouwde verhaal van de molen, dat steeds opnieuw met veel enthousiasme wordt verteld door de molenaars, de uitstraling van dit rijksmonument gecombineerd met de nieuwe, diverse en prachtige creaties van de kunstenaars was verrassend en het bezoekersaantal was hoog. Zo ook tijdens de sfeervolle mini Kerstmarkt door de Kunstenmakers georganiseerd in en bij de molen op 15 december 2013. 
Met de verkoop en expositie van o.a. schilderijen, bloemstukken, keramiek, quilt, fotografie, houtinbranden en streekproducten in combinatie met warme chocolade, midwinterhoornblazen, Glühwein en een heus draaiorgel en diverse activiteiten voor de kinderen was het een zeer gezellige dag.  
Het gehele jaar was ook in 2013 de molen toegankelijk voor het publiek. Op dagen dat de molen draaide, of op afspraak werd er individueel en door groepen een bezoek gebracht aan onze molen. In december heeft de periodieke inspectie van de molen plaatsgevonden. Door deze onafhankelijke inspectie en de daaruit voortvloeiende adviezen kunnen wij onze donateurs en vrijwilligers nog meer de zekerheid geven, dat hun bijdrage goed wordt besteed. De molen Hermien “leeft” en staat fier te pronken in het open veld, maar heeft nog een heel onderhoudsplan voor de boeg richting het Eeuwfeest in 2019, wil zij dan in volle glorie draaien!
 
Namens het Stichtingsbestuur,
W. Severt / Secretaris    en     M. van Uem-de Mooy /  Penningmeester
 
Bestuursleden : F.J.van Lochem, (voorzitter), W. Severt (secretaris), M. van Uem-de Mooy (penningmeester), H.Wolterink-Domhof, H.Groot Wesseldijk en H.Rietberg.