• Leestijd:13 minuten gelezen

 

Jaarverslag 2012 van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen “Hermien” te Harreveld.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte molenvrienden     
 
Maart roert zijn staart en daar hebben wij de afgelopen weken volop van kunnen genieten.
De winter duurt wat langer en de lente wil nog maar niet komen.
Maar voor wie goed luistert, die merkt dat de eerste vogels hun lied laten horen en dan is de lente toch niet meer veraf.
In elk geval beginnen bij ons rond deze tijd de lentekriebels te komen en een daarvan is de berichtgeving aan onze donateurs en sponsors.
 
Voor u ligt het  jaarlijkse informatieblaadje over onze mooie molen, de “Hermien”.
Als vriend van onze ca. 200 jaar oude beltkorenmolen informeren wij u graag over alle activiteiten van de Stichting “Hermien”.
De “Stichting tot instandhouding van de beltkorenmolen Hermien”is opgericht in 1994 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41042035.
Zij heeft tot taak de molen (rijksmonument) met toebehoren in stand te houden.
 
Nadat aan het eind van 2011 de kruivloer was vernieuwd en voorzien van een stalen ring van 10 mm dik , stond 2012 in het teken van bescheiden onderhoudswerkzaamheden.
Alleen het aller-noodzakelijkste onderhoud is gepleegd en door het ontbreken van een toezegging op Rijkssubsidie hield het bestuur wijselijk de hand op de knip.
 
Met trots kunnen we vermelden, dat de molenaars daarentegen, t.w. Frans Wopereis en Hans Kievith, en hun hulpmolenaars Huub Wolterink, Bennie Hoenderboom,
Herman Rietberg, Jos Betting en John Rouwhorst zich hebben kunnen uitleven met het vele werk in de molen.
Maar liefst 172.528 omwentelingen zijn door hen gerealiseerd en geregistreerd.
Een woord van dank is hier zeker op zijn plaatst. Het is de vermelding waard, dat Jos Betting en John Rouwhorst binnenkort opgaan voor het proefexamen.
Wij wensen hen daarbij veel succes!
 
Naast de (hulp)molenaars zijn er ook een aantal vaste mensen die ons periodiek helpen en bij gelegenheden terzijde staan.
Ook in 2012 mochten we weer een beroep doen op een aantal voornamelijk Harreveldse inwoners, die graag bereid zijn voorkomende lichte onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
Het gaat dan om o.a. timmerwerk, schilderwerk, onderhoud van de belt, het op- en aftuigen van de zeilen etc.
Deze mensen offeren hun vrije tijd hiervoor op en hun inzet waarderen wij zeer. Ook voor hen een woord van dank.
 
Per 1 januari 2013 heeft een bestuursmutatie plaats gevonden en is de heer Gert Bosman afgetreden als penningmeester/secretaris.
Energiek en met veel enthousiasme heeft hij beide functies ingevuld. De Stichting “Hermien”is hem daarvoor zeer erkentelijk. 
Tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 11 mei 2013 willen wij afscheid van hem nemen.
Het bestuur stelt donateurs en andere belangstellenden in de gelegenheid om Gert Bosman op die dag persoonlijk de hand te schudden
tussen 15.00 en 16.00 uur bij de Molen Hermien.
Zondag 12 mei 2013 is eveneens een Nationale Molendag en dat betekent dat de molen ook dan zal draaien.
 
Per 1 januari 2013 datum wordt de functie van secretaris ingevuld door Willy Severt en de functie van penningmeester door Maria van Uem-de Mooy.
Het bestuur wordt dan gevormd door:
 
Frits van Lochem/ voorzitter                  
Hermien Wolterink-Domhof /bestuurslid en eigenaresse van de molen
Willy Severt/secretaris                         
Maria van Uem-de Mooy/penningmeester
Herman Groot Wesseldijk/bestuurslid      
Herman Rietberg/bestuurslid
 
Fier staat onze molen te draaien tot aller plezier. Zij is daarmee een prachtig visitekaartje voor Oost Gelre voor wie vanaf de gemeente
Oude IJsselstreek het dorp Harreveld en dus de gemeente Oost Gelre komt binnenrijden.
Wordt u ook enthousiast van het prachtige aanzicht van onze draaiende molen, kom dan gerust een kijkje nemen wanneer de molen draait.
De (hulp)molenaars staan u graag te woord en kunnen enthousiast vertellen over de molen en hun molenaarswerk.
 
                                                       Namens het Stichtingsbestuur
                                                M. van Uem-de Mooy /  penningmeester
                                                               W. Severt / secretaris