• Leestijd:6 minuten gelezen

 

Jaarverslag 2016 van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen “Hermien” te Harreveld.

 
 
 
 
 
 
 …a’j de mölle zeet, dan bu’j weer thuus! 
Harreveld, maart 2017.

 

Beste Molenvriend,
 
Het jaar 2016 is een heel bijzonder jaar geworden in de geschiedenis van molen Hermien.
 
Op de eerste plaats was er het overlijden van mevrouw Hermien Wolterink-Domhof, de 92 jaar oude eigenaresse van de molen, op maandag 8 februari 2016. Zij was de weduwe van de laatste molenaar, die de molen vóór 1950 nog bedrijfsmatig exploiteerde. Zij heeft zich met hart en ziel ingezet voor het beheer en behoud van de molen en is daarvoor koninklijk onderscheiden. De molen is naar haar vernoemd.
Na het overlijden van de eigenaresse kwam de molen met ondergrond en toegangsweg in handen van de Stichting tot instandhouding van Beltkorenmolen Hermien, die de molen al vanaf 1994 beheert.  
 
Op de tweede plaats was er de restauratie van de molen. Deze begon met het zagen van het aangekochte eiken bij Stoomzagerij Nahuis in Groenlo. Hierna namen de vrijwilligers het stokje over. Om dit project financieel sluitend te krijgen, moesten er werkzaamheden zelf uitgevoerd worden.
De groep van vrijwilligers is gezamenlijk met Bouwmensen Gelderland Oost gedurende 23 weken elke maandag in de weer geweest met het zagen van de schaliën.  Een enorme klus, waar zeer veel uren aan zijn besteed. Maar het resultaat mocht er zijn, chapeau voor deze groep! In totaal zijn ca.20.000 schaliën geproduceerd. Hiervan zijn er 18.000 op de molen gemonteerd.   
 
Met het daadwerkelijk vervangen van de schaliën werd gestart in week 20 en daarmee werd de realisering van het project Twee eeuwen in weer en wind een feit. De uitvoering ervan lag in handen van Molenmakerij Groot Wesseldijk.
Maar ook hierbij waren wederom  vrijwilligers elke dag aanwezig en in goede samenwerking met Groot Wesseldijk habben zij hand en span diensten verricht.  ‘s Avonds en op de zaterdagen mochten zij gebruik maken van de hoogwerker, om het schilderwerk  en andere reparaties uit te kunnen voeren.
Tijdens deze periode kon de molen tijdelijk niet draaien. 
 
Inmiddels zijn de schaliën vervangen en zijn de voor- en achterkeuvelens gerestaureerd. Molen Hermien is door vrijwilligers prachtig geschilderd en voorzien van een nieuwe baard. Het resultaat mag er zijn! De komende maanden staan in het teken van de laatste schilderwerkzaamheden en het vervangen van enkele ramen. Daarmee wordt het project in 2017 voltooid.  
 
De financiering van het project Twee eeuwen in weer en wind is mogelijk geworden door de volgende giften
•         2013 een prijs van € 8.000,– in het Rabo Coöperatiefonds
•         2014 BankGiroloterij Nationale Molenprijs 2014 € 7.131,–
•         2015 Roelvink fonds gift € 20.000,–
•         2015 Bank Giro Hollandse Molen gift  € 25.000,–
•         2016 Oost Gelre gemeenste subsidie € 20.000,– (en een toezegging van € 5.000,–)
•         Pr. Bernard Cultuurfonds  gift € 8.000,–
Daarnaast mochten wij in 2015 een eenmalige schenking ontvangen van enkele particulieren, totaal € 2.000,– en is er van verschillende kanten (deel)hout beschikbaar gesteld voor de ramen en raamkasten en transport geregeld voor het vervoer van de schaliën. In één woord: fantastisch! 
 
Rijksmonument Molen Hermien kan wederom weer en wind trotseren. U kunt de molen binnenwandelen wanneer  één of meer van onze vrijwillige molenaars  Frans Wopereis en Jos Betting en hulpmolenaars Huub Wolterink, Bennie Hoenderboom, Willy Severt en Herman Rietberg aanwezig zijn in de molen. 
Gezamenlijk laten zij  telkens de molen draaien op zaterdag en andere vrije dagen,  zoals  de Nationale Molendagen en Open Monumentendag.  Ook in 2016 hebben wij veel bezoekers mogen begroeten in de molen. Zij zijn allen hartelijk ontvangen en hebben uitleg gekregen over de molen.
 
In 2016 is als bestuurslid toegetreden tot de Stichting tot Instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien, de heer Koen Wolters. Hij neemt daarmee de plaats in van bestuurslid mevrouw Hermien Wolterink-Domhof. Koen Wolters heeft vele jaren bestuurservaring.
Recent is als bestuurslid uitgetreden de heer Herman Rietberg. Het bestuur is hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn enorme inzet voor de molen. Het verheugt ons te kunnen melden, dat hij als hulpmolenaar actief blijft voor de molen.
 
In samenwerking met Kunstenaarsvereniging De Kunstenmakers uit Harreveld werd op 18 december 2016 een mini-Kerstmarkt gehouden. Ook dit jaar een goed bezochte en zeer sfeervolle markt met live optredens van midwinterhoornblazers, zangers en zangeressen, de verkoop en expositie van o.a. schilderijen, bloemstukken, keramiek, fotografie, streekproducten,  heerlijke wijn, hapjes en oliebollen. 
 
De molen staat er prachtig bij, mede dank zij onze vrijwilligers en onze donateurs. Geweldig, hartelijk dank!  
 
… a’j de mölle zeet, dan bu’j weer thuus!  
Dat voelt goed en houden wij nu en in de toekomst graag in stand. 
 
Namens het Stichtingsbestuur,
W. Severt / secretaris en M. van Uem-de Mooy /  penningmeester
 
Bestuursleden : Bestuursleden: F.J. van Lochem (voorzitter), W. Severt (secretaris), M. van Uem-de Mooy (penningmeester), K. Wolters en H. Groot Wesseldijk.